Naudojimosi taisyklės

Šios taisyklės taikomos įsigyjant bet kokį dokumentą ar paslaugą šioje interneto svetainėje iš Teisės Palydovas (Dokumentai ir Darbai).

Dokumentų ir Darbų kalba

Dokumentus ir Darbus rengiame lietuvių ir anglų kalbomis pagal susitarimą.

Dokumentų ir Darbų užsakymas

Dokumentai ir Darbai užsakomi pasinaudojant bet kurią iš šioje interneto svetainėje esančių užsakymo formų. 

Prieš pradedant darbus visada suderinama galutinė Dokumentų ir Darbų kaina. Ši kaina nesikeičia, išskyrus tais atvejais, kai pasikeičia darbų apimtis. Tokiais atvejais visada suderiname su klientu naują biudžetą. 

Dokumentai ir Darbai laikomi užsakytais, kai yra susitariama dėl jų apimties ir terminų ir klientas apmoka avansą pagal el. paštu atsiųstą sąskaitą-faktūrą (paprastai 50 proc. Visos sumos).

Taisyklės

Mes neperžiūrime jokios jūsų pateiktos informacijos teisinio tikslumo ar pakankamumo, nedarome teisinių išvadų, neteikiame nuomonių dėl jūsų pasirinktų dokumentų ir formų.

Straipsniai talpinami svetainėje yra autorių nuomonė ir negali būti laikoma teisine išvada arba teisės aktų aiškinimu. Jei dėl turite klausimų dėl svetainėje esančio straipsnio – susisiekite šiose taisyklėse nurodytais kontaktais.

Šioje svetainėje pateikta teisinė informacija nepakeičia teisinės konsultacijos, kurią teikia kvalifikuotas advokatas, turintis licenciją verstis atitinkamoje jurisdikcijoje. Bendravimas su jumis negali būti apsaugotas kaip privilegijuotas bendravimas pagal advokato ir kliento paslaptį.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad galime išsaugoti Dokumentus ir juos atskleisti, jei to reikalauja įstatymai arba sąžiningai tikėdami, kad toks išsaugojimas arba atskleidimas yra pagrįstai būtinas norint atlikti bet kurį iš šių veiksmų: (1) laikytis teisinių reikalavimų ar valstybinių institucijų prašymų; (2) užtikrinti šių Sąlygų vykdymą; (3) atsakyti į pretenzijas, kad bet koks turinys pažeidžia trečiųjų šalių teises; arba (4) apsaugoti Teisės Palydovo, jo vartotojų ir visuomenės teises, nuosavybę.

Jūs sutinkate, kad svetainėje ar bendraudami su mumis neatliksite šių veiksmų:

 • Šmeižti, piktnaudžiauti, priekabiauti, persekioti, grasinti ar kitaip pažeisti kitų įstatymines teises.
 • Skelbti, įkelti, platinti bet kokius pavadinimus, medžiagą ar informaciją, kuri laikoma netinkama, nešvankia, šmeižiančia, pažeidžiančia, nepadoria ar neteisėta.
 • Sukurti klaidingą tapatybę, prisistatyti kaip kas nors kitas arba pasirašyti sutartį kaip kažkas kitas arba kieno nors kito vardu arba kitaip suklastoti arba ištrinti įkeltame faile bet kokius svarbius priskyrimus ar pastabas.
 • Įkelti failus, kuriuose yra programinės įrangos ar kitos medžiagos, saugomos intelektinės nuosavybės įstatymų arba privatumo ar viešumo teisių, išskyrus atvejus, kai 
  • jums priklauso ar valdote reikiamas teises, arba 
  • gavote visus reikiamus sutikimus tai padaryti.
 • Įkelti sugadintus failus, failus, kuriuose yra virusų, arba bet kokius kitus failus, kurie gali pakenkti kito kompiuterio veikimui.
 • Reklamuoti, siūlyti parduoti ar pasiūlyti pirkti bet ką verslo tikslais.
 • Rinkti bet kokią informaciją apie kitus vartotojus, individualiai arba kartu, arba apie Paslaugas apskritai.
 • Pažeisti bet kokius galiojančius įstatymus ar taisykles.

Draudžiami veiksmai

Toliau išvardyti dalykai yra draudžiami:

 • Naudoti bet kokiais teisiniais klausimais, kurie yra apsimestiniai arba neteisėti, kaip nustato Teisės Palydovas savo nuožiūra;
 • Naudojimas bet kokiais teisiniais klausimais, susijusiais su ne Lietuvos įstatymais.

Negalite įsilaužti, „nubraukti“ ar „nuskaityti“ mūsų Paslaugų tiesiogiai ar per tarpininkus, tokius kaip vorai, robotai, skaitytuvai, grandikliai, kadravimas, iframe ar RSS tiekimas be aiškaus raštiško Teisės palydovo leidimo. Jūs negalite pasiekti arba bandyti prieiti prie jokios informacijos, kurios Teisės palydovas tyčia jums nepadarė prieinamos savo svetainėje. Jūsų naudojimasis mūsų paslaugomis nesuteikia jums teisės perparduoti mūsų turinio be išankstinio aiškaus rašytinio mūsų sutikimo.

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi, kad pateiktumėte mums teisingą informaciją apie poreikius dėl Dokumentų ir Darbų.

Mes neprisiimame atsakomybės už Dokumentų ir Darbų panaudojimą ir tolimesnius atliktus veiksmus.

Mūsų atsakomybė ribojama tik tiesioginiais nuostoliais ir negali viršyti Jūsų mums už Dokumentus ir Darbus sumokėtos sumos.

Susisiekite su mumis

Jei iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis: info@teisespalydovas.lt