Paslaugos

BDAR dokumentų rengimas svetainėms

BDAR dokumentai

Internetinės svetainės privatumo politika. Slapukų politika. Sutikimas dėl slapukų. Duomenų tvarkymo taisyklės. Duomenų tvarkymo sutartis. Infrormacinis pranešimas apie duomenų tvarkyma. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Sutikimo forma. Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros. Informacinis pranešimas dėl vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimo taisyklės. Teisėto intereso testas. Standartinės sutarčių sąlygos. Veiklos įrašai. Kiti dokumentai.

Darbo sutartys ir susiję dokumentai

Konfidencialumo susitarimas. Nekonkuravimo susitarimas. Darbo tvarkos taisyklės. Darbuotojo funkcijų pareigybinis aprašas. Įsakymų projektai. Visiškos materialinės atsakomybės sutartys. Registravimo žurnalai.

Darbo sutartys ir darbo taisyklių dokumentai
elektroninės parduotuvės dokumentai, taisyklės, BDAR dokumentai

Elektroninės parduotuvės dokumentai

Internetinės svetainės privatumo politika. Prekių pirkimo taisyklės. Prekių grąžinimo taisyklės. Forma dėl nekokybiškų prekių grąžinimo. 

Kitos sutartys

Paslaugų sutartis. Pirkimo-pardavimo sutartis. Nuomos sutartis. Paskolos sutartis. Jungtinės veiklos sutartis. Panaudos sutartis. Dovanojimo sutartis. Mainų sutartis. Rentos sutartis. Vekseliai. Rangos sutartis. Įgaliojimas.

Pirkimo pardavimo ar nuomos sutartys

Dažniausiai užduodami klausimai

Dokumentai ir Darbai užsakomi pasinaudojant bet kurią iš šioje interneto svetainėje esančių užsakymo formų. Dokumentai ir Darbai laikomi užsakytais, kai yra susitariama dėl jų apimties ir terminų ir klientas apmoka avansą pagal el. paštu atsiųstą sąskaitą-faktūrą (paprastai 50 proc. Visos sumos).

Prieš pradedant darbus visada suderinama galutinė Dokumentų ir Darbų kaina. Ši kaina nesikeičia, išskyrus tais atvejais, kai pasikeičia darbų apimtis. Tokiais atvejais visada suderiname su klientu naują biudžetą. 

Terminus visada suderiname darbų užsakymo metu. Mūsų tikslas darbus įvykdyti kaip įmanoma greičiau, dažniausiai darbus atliksime per 1-2 dienas. 
Savo klausimus galite pateikti tiesiai užsakymo formoje arba kreipdamiesi el. paštu info@teisespalydovas.lt